Εκδήλωση-Συζήτηση για την απεργία των διοικητικών | Θεσσαλονίκη 28/3/2014

Αφίσα εκδήλωσης εδώ: Εκδήλωση-Συζήτηση για την απεργία των διοικητικών

Το κάλεσμα στην εισήγηση εδώ: Κάλεσμα σε εκδήλωση-συζήτηση για την απεργία των διοικητικών

Η εισήγηση των σχημάτων εδώ: Εισήγηση στην εκδήλωση για την απεργία των διοικητικών

Ανταπόκριση από την εκδήλωση εδώ: Ανταπόκριση

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *