Ταξικοί αγώνες στις σχολές | Πάτρα 12-13/4/2013

τακσ

Στις 12-13 Απριλίου πραγματοποιήθηκε διήμερη εκδήλωση-συζήτηση με θέμα τους ταξικούς αγώνες στις σχολές από το σπασμένο γρανάζι στην κατάληψη του παραρτήματος. Στην εκδήλωση καλέστηκαν σχήματα, στέκια, συλλογικότητες από όλη την ελλάδα που παρεμβαίνουν σε αει/τει.

Παρασκευή 12/4

εισήγηση από σπασμένο γρανάζι:
ρόλος του πανεπιστημίου, φοιτητές και κοινωνικές τάξεις, δομές οργάνωσεις-αυτοοργάνωση, ταξικοί αγώνες στο πανεπιστήμιο

Σάββατο 13/4

-εισήγηση από αυτόνομο σχήμα ΦΜΣ(http://asfms.espivblogs.net/):  αναδιάρθρωση, το φοιτητικό υποκείμενο, ταξικοί αγώνες στο πανεπιστήμιο
-και από συνέλευση για το κόστος φοίτησης (http://synkosfoi.espivblogs.net/ ):
εμπειρίες αγώνα

Τοποθέτηση αυτόνομου σχήματους στους πολιτικούς μηχανικούς: Τοποθέτηση Πολ.Μηχ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *